Report for General Profile: URLs

Time range: Fri, Apr-15-2005 0:00:04 AM - Fri, Apr-15-2005 23:58:06 PM

URLs

Daily URL Access




Top URL Access




Top URL Access

  

 URLs 

 Hits 

 Visits 

 % of Total  Visits 

 Bandwidth 

 % of Total  Bandwidth 

 1 

 /cw/wpsitelist.txt 

 252 

 230 

 30.63% 

 69.43 KB 

  0.03% 

 2 

 /changerxp/version.txt 

 217 

 198 

 26.36% 

 1.66 KB 

 0.00% 

 3 

 /downloads/changerxpsetup.exe 

 196 

 121 

 16.11% 

 134.02 MB 

 68.53% 

 4 

 /changerxp/whatsnew.txt 

 99 

 96 

 12.78% 

 27.09 KB 

  0.01% 

 5 

 Cool Find : File Search Utility 
 / 

 85 

 73 

  9.72% 

 589.68 KB 

  0.29% 

 6 

 /version.txt 

 57 

 46 

  6.13% 

 440 Bytes 

 0.00% 

 7 

 /cw/version.txt 

 54 

 39 

  5.19% 

 424 Bytes 

 0.00% 

 8 

 /images/search_no.GIF 

 51 

 46 

  6.13% 

 8.82 KB 

  0.00% 

 9 

 /images/search_hi.GIF 

 50 

 45 

  5.99% 

 8.61 KB 

  0.00% 

 10 

 /images/search_tri.gif 

 44 

 43 

  5.73% 

 34.99 KB 

  0.02% 

 11 

 /downloads/cfsetup.exe 

 44 

 25 

  3.33% 

 31.98 MB 

 16.35% 

 12 

 /images/changerxp.jpg 

 42 

 39 

  5.19% 

 628.39 KB 

  0.31% 

 13 

 Changer XP 
 /changerxp/ 

 37 

 32 

  4.26% 

 11.16 KB 

  0.01% 

 14 

 /images/main3.jpg 

 36 

 35 

  4.66% 

 298.08 KB 

  0.15% 

 15 

 /images/cw.jpg 

 31 

 28 

  3.73% 

 1.44 MB 

  0.73% 

 16 

 /images/cwicon2.gif 

 30 

 26 

  3.46% 

 13.13 KB 

  0.01% 

 17 

 /favicon.ico 

 29 

 28 

  3.73% 

 39.82 KB 

  0.02% 

 18 

 Download - Search Local File 
 /download.htm 

 25 

 25 

  3.33% 

 169.75 KB 

  0.08% 

 19 

 /robots.txt 

 24 

 24 

  3.20% 

 0 Bytes 

 0.00% 

 20 

 /images/changerxpicon.gif 

 22 

 21 

  2.80% 

 13.13 KB 

  0.01% 

 21 

 /cwpad.xml 

 22 

 17 

  2.26% 

 167.73 KB 

  0.08% 

 22 

 /cw_home.htm 

 22 

 21 

  2.80% 

 7.83 KB 

  0.00% 

 23 

 /coolfindpad.xml 

 19 

 14 

  1.86% 

 162.03 KB 

  0.08% 

 24 

 Changer XP 
 /changerxp 

 17 

 16 

  2.13% 

 5.41 KB 

  0.00% 

 25 

 /images/glass.gif 

 17 

 17 

  2.26% 

 16.44 KB 

  0.01% 

 26 

 /downloads/nwlacn.exe 

 9 

 2 

  0.27% 

 6.10 MB 

  3.12% 

 27 

 /images/main_nor2.gif 

 9 

 9 

  1.20% 

 432.40 KB 

  0.22% 

 28 

 /downloads/changerxpsetup.exe? Cache 

 9 

 1 

  0.13% 

 1.19 MB 

  0.61% 

 29 

 /images/find_dot.GIF 

 8 

 8 

  1.07% 

 2.46 KB 

  0.00% 

 30 

 /cx_localization.htm 

 8 

 8 

  1.07% 

 2.97 KB 

  0.00% 

 31 

 Advanced File Find Utility - Cool Find - Features 
 /features.htm 

 8 

 8 

  1.07% 

 93.16 KB 

  0.05% 

 32 

 /downloads/cwsetup.exe 

 7 

 7 

  0.93% 

 2.51 MB 

  1.28% 

 33 

 /downloads/nwlainst.exe 

 6 

 5 

  0.67% 

 12.31 MB 

  6.29% 

 34 

 Nihuo Software - Cool Find - Contact Information 
 /contact_info.htm 

 5 

 5 

  0.67% 

 36.67 KB 

  0.02% 

 35 

 Advanced File Search Utility - Cool Find - Links 
 /links.html 

 5 

 5 

  0.67% 

 56.99 KB 

  0.03% 

 36 

 /downloads/changexp.exe 

 5 

 3 

  0.40% 

 2.65 MB 

  1.36% 

 37 

 File Search Utility - Screen Shots 
 /screen_shots.htm 

 5 

 5 

  0.67% 

 36.27 KB 

  0.02% 

 38 

 Advanced File Search Utility - Cool Find - Register 
 /register.html 

 5 

 4 

  0.53% 

 39.87 KB 

  0.02% 

 39 

 File Search Utility - FAQ 
 /faq.htm 

 4 

 4 

  0.53% 

 29.61 KB 

  0.01% 

 40 

 Nihuo Software - Cool Find - What's new 
 /whatisnew.htm 

 3 

 3 

  0.40% 

 58.27 KB 

  0.03% 

 41 

 /purchase.htm 

 3 

 3 

  0.40% 

 1.04 KB 

 0.00% 

 42 

 /changerxp/changerxpsetup.xml 

 3 

 3 

  0.40% 

 27.32 KB 

  0.01% 

 43 

 Nihuo Software - Cool Find - Affiliates 
 /affiliat.html 

 3 

 3 

  0.40% 

 39.78 KB 

  0.02% 

 44 

 /images/boot_screen_changer.jpg 

 2 

 2 

  0.27% 

 111.03 KB 

  0.06% 

 45 

 Link2us 
 /link2us.htm 

 2 

 2 

  0.27% 

 3.90 KB 

  0.00% 

 46 

 File Types Supported 
 /supportfiletype.html 

 2 

 2 

  0.27% 

 12.36 KB 

  0.01% 

 47 

 /changerxp/changexp.xml 

 2 

 2 

  0.27% 

 0 Bytes 

 0.00% 

 48 

 /images/minibtn6-3.gif 

 2 

 2 

  0.27% 

 6.60 KB 

  0.00% 

 49 

 /images/main_nor.gif 

 2 

 2 

  0.27% 

 30.63 KB 

  0.02% 

 50 

 /cw_home.htm?AfID=17064 

 2 

 1 

  0.13% 

 382 Bytes 

 0.00% 

  

 Subtotal 

 1,641 

 N/A 

 N/A 

 195.41 MB 

 99.92% 

  

 Total 

 1,670 

 N/A 

 N/A 

 195.57 MB 

 100.00%